- aktuální nabídka

- realitní činnost

- pronájem nemovitostí včetně poskytování jiných než základních služeb

- inženýrská činnost v investiční výstavbě

- zprostředkovatelská činnost

- obchodní činnost

- zhotovování výrobků spékáním a ohýbáním skla - fusing